agenda: dorpsavond 8 februari 2024

gepubliceerd
19 december 2023, 17:11

Wilsum op weg naar aardgasvrij (7)

Dorpsavond

De volgende dorpsavond is gepland op 8 februari aanstaande.  We willen dan het ‘Dorpsplan Wilsum aardgasvrij’  presenteren en met de aanwezigen te bespreken. Het zal dan gaan over de haalbaarheid (ook financieel) van de op de dorpsavond van afgelopen 2 november voorgestelde warmtealternatieven voor aardgas. Dat zijn hybride warmtepompen, elektrische warmtepompen en aquathermie. En het gaat over het isoleren van woningen.

Een belangrijk onderwerp is ook hoe we na de oplevering van de gegevens als dorp verder willen gaan.

 

Warmtebeeldcamera

In januari hebben we een warmtebeeldcamera beschikbaar. Daarmee kun je tijdens de koudere dagen (en als woningen verwarmd zijn) inzichtelijk maken waar de ‘warmtelekken’ bij een woning zitten. Er zijn al 10 aanmeldingen. Er zijn nog een paar plaatsjes vrij, dus als u ook zo’n meting wilt, geef u dan op via ons mailadres buurkrachtwilsum@gmail.com.

Ook kunt u zich nog aanmelden voor het panel. Het panel komt in januari nog éénmaal bijeen om mede het plan vorm te geven, zoals dat op 8 februari aan het dorp gepresenteerd wordt.

Voor nu hele fijne feestdagen en graag tot in 2024!

Groeten van het kernteam,

Steffen, Diederik, Gerrit, Arnold, Annemieke, Alex en Albert