Nogmaals over de bewonersavond van 2 november 2023

gepubliceerd
6 december 2023, 16:14

Over de bewonersavond is in het vorige nieuwsbericht ook geschreven. Er is inmiddels een uitgebreide(r) antwoord door Ekwadraat van op deze avond gestelde vragen binnengekomen. Dit is een selectie hiervan. Wilt u meer weten, dan kunt u de bijlage downloaden.

Er zijn drie mogelijke warmte-alternatieven van (alleen) aardgas genoemd:

  • hybride warmtepompen;
  • elektrische warmtepompen;
  • aquathermie

Warmtepompen

Waarom is hybride een optie als het gaat om van het aardgas af gaan?

  • Met hybride warmtepompen kan Wilsum direct veel aardgasverbruik verminderen. Dit heeft al snel een positieve invloed op het terugdringen van de CO2-uitstoot. Voor een elektrische warmtepomp zonder hybride is meer isolatie nodig, dan bij een hybride warmtepomp.
  • In een tweede fase, na afloop van de levensduur van de hybride warmtepomp (circa 15 jaar), kan overgegaan worden op een andere bron/warmtedrager die nu nog niet haalbaar is, zoals waterstof.

 Zijn warmtepompen een beetje snel te verkrijgen/aan te sluiten? Kan het elektriciteisnet dit wel aan, of moet je hier dan heel lang op wachten?

  • De levering van warmtepompen is niet een belemmering. Over verzwaring van het elektriciteitsnet moet nog overleg plaatsvinden.

Aquathermie

Mag je zomaar warmte/water onttrekken uit de IJssel? Denk aan regelgeving.

  • Er wordt niet letterlijk water uit de IJssel gehaald. Het water zal door de installatie stromen waarmee warmte uit het water gehaald wordt en daarna stroomt kouder water terug. Er zal t.z.t. een vergunning voor moeten worden aangevraagd, maar hierin worden geen knelpunten verwacht.

Is het aanleggen van een warmtenet wel rendabel? Hoe worden collectieve oplossingen qua kosten verdeeld over de verschillende huishoudens? En wordt er ook gekeken naar energiecoöperaties?

  • Een van de belangrijkste risico’s bij de financiële haalbaarheid van een warmtenet is het aandeel bewoners dat mee gaat doen. Als de dorpsbewoners de voordelen inzien van een collectieve oplossing kan dit in een detail business case uitgerekend worden. 
  • We kunnen als dorp mede-investeerder te worden, met aandeel in het warmtebedrijf dat opgezet wordt voor een collectief systeem. Hier zal een energiecoöperatie voor opgericht moeten worden.
  • Iedereen die mee doet, betaalt eenmalige aansluitkosten. Daarnaast betaalt ieder huishouden voor de afgenomen warmte.

Groeten van het kernteam,

Steffen, Diederik, Gerrit, Arnold, Annemieke, Alex en Albert

Beantwoording van gestelde vragen op de dorpsavond van 2 november 2023