Op weg naar aardgasvrij Wilsum deel 5

gepubliceerd
7 november 2023, 16:00

De tweede dorpsavond over het project ‘Wilsum aardgasvrij’ vond op 2 november plaats. 

In de afgelopen maanden heeft Ekwadraat allerlei alternatieve warmtebronnen onderzocht die mogelijk (het meest) geschikt kunnen zijn voor Wilsum. Naast een scan van de technieken heeft Ekwadraat tijdens een bijeenkomst van het panel input van de bewoners opgehaald.

Afgelopen donderdag lieten bijna 40 inwoners zich bijpraten over de opbrengst na de eerste fase. Ekwadraat kwam tot het advies dat er drie kansrijke alternatieve warmtebronnen zijn, die het waard zijn om nu dieper te gaan verkennen. Naast de hybride en elektrische warmtepompen is ook aquathermie als alternatief benoemd.

In de volgende fase wordt de haalbaarheid van de drie kansrijke alternatieven onderzocht door het adviesbureau. Daarnaast wordt voor de verschillende typen woningen een financiële berekening gemaakt. Het kernteam gaat aan de slag met een plan waarin wordt opgeschreven hoe we na de oplevering van de technische en financiële gegevens als dorp verder willen gaan.

Los van de verschillende alternatieve warmtebronnen is het al wel duidelijk geworden dat het voor eigenlijk elke warmteoplossing noodzakelijk is dat de woningen goed tot zeer goed geïsoleerd zijn. Vanuit het kernteam wordt dan ook bekeken welke acties daarvoor georganiseerd kunnen worden.

Groeten van het kernteam,

Steffen, Diederik, Gerrit, Arnold, Annemieke, Alex en Albert