2 november 2023 bewonersavond, Wilsum op weg naar aardgasvrij

gepubliceerd
28 oktober 2023, 12:01

Op 2 november aanstaande is er een bewonersavond, aanvang 19.30 uur in het MFC de Toekomst.

Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u over de voortgang van het project Wilsum aardgasvrij. Adviesbureau Ekwadraat zal een presentatie verzorgen over warmte-alternatieven voor ons dorp. Uiteraard kunt u dan vragen stellen én we zijn benieuwd naar uw mening.

U bent allen van harte welkom! Zegt het voort!!

Afgelopen maandag 2 oktober was er een bijeenkomst van het bewonerspanel, samen met het kernteam en het adviesbureau. Tijdens dit overleg hebben wij gezamenlijk de bewonersavond van 2 november voorbereid.

Er zijn nog nog verbruiksmeters elektriciteit beschikbaar.  Je kunt zo’n meter een tijdje lenen om het verbruik van een elektrisch apparaat te meten. Als je zo’n metertje bij een apparaat aansluit, krijg je inzicht in welke apparaten in  huis de meeste en de minste stroom vragen.  Je kunt zo’n meter overdag ophalen bij Gerrit Boer, Dorpsweg 18. Tijdens de bewonersavond zijn de dan nog beschikbare meters ook te verkrijgen.

In de maanden december of januari komt een warmtebeeldcamera beschikbaar. Daarmee kun je tijdens de koudere dagen (en als woningen verwarmd worden) meten waar de ‘warmtelekken’ bij een woning zitten. Als u ook zo’n meting wilt, geef u dan alvast op via ons mailadres buurkrachtwilsum@gmail.com.

Vanuit het kernteam proberen wij u op de hoogte te houden via artikelen in de Corner, maar het is ook goed om regelmatig op de website te kijken voor nadere berichtgeving. Bijvoorbeeld de informatie over wanneer de wandeling met de warmtebeeldcamera wordt gehouden, zal daar als eerste gedeeld worden: www.buurkrachtwilsum.nl

Groeten van het kernteam,

Steffen, Diederik, Gerrit, Arnold, Annemieke, Alex en Albert