Op weg naar aardgasvrij Wilsum deel 4

gepubliceerd
26 september 2023, 14:58

Samen op weg naar aardgasvrij Wilsum 

 

Na de zomervakantie is het kernteam Wilsum aardgasvrij weer van start gegaan. De eerste overleggen hebben alweer plaats gevonden. Zo zijn we bezig met de voorbereiding van de tweede bewonersavond op 2 november a.s., 19.30 uur in het MFC de Toekomst. Tijdens die bijeenkomst informeren wij je over de voortgang van het project en zal adviesbureau Ekwadraat een presentatie verzorgen over warmte-alternatieven. Zet deze datum alvast in je agenda. Meer informatie volgt in de volgende Corner en op onze website.

Er zijn 8 verbruiksmeters elektriciteit beschikbaar.  Je kunt zo’n meter een tijdje lenen om het verbruik van een elektrisch apparaat te meten. Zie de foto.

Als je zo’n metertje bij een apparaat aansluit, krijg je inzicht in welke apparaten in huis de meeste en de minste stroom vragen. Je kunt zo’n meter overdag ophalen bij Gerrit Boer, Dorpsweg 18. Wel eerst graag mailen naar: buurkrachtwilsum@gmail.com om een afspraak te maken.

Ergens in de maanden december of januari komt een warmtebeeldcamera beschikbaar. Daarmee kun je tijdens de koudere dagen (en als woningen verwarmd worden) meten waar de ‘warmtelekken’ bij een woning zitten. Als je ook zo’n meting wilt, geef je dan alvast op via ons mailadres dat hiervoor genoemd staat. Nadere mededelingen volgen nog.

Op maandag 2 oktober is er een bijeenkomst  van het bewonerspanel  samen met het kernteam. De uitnodiging voor die bijeenkomst is al verstuurd aan de panelleden. Wil je ook meedenken in het bewonerspanel? Meld je dan aan via www.buurkrachtwilsum.nl.

Vanuit het kernteam proberen wij jullie op de hoogte te houden via artikelen in de Corner, maar het is ook goed om regelmatig op de website  te kijken voor nadere berichtgeving. Bijvoorbeeld de informatie over wanneer de wandeling met de warmtebeeldcamera wordt gehouden, zal daar als eerste gedeeld worden.

Groeten van het kernteam,

Steffen, Diederik, Gerrit, Arnold, Annemieke, Alex en Albert