Op weg naar aardgasvrij Wilsum deel 3

gepubliceerd
22 augustus 2023, 14:17

Samen op weg naar aardgasvrij Wilsum (3)

 

Misschien raakt u er al een beetje aan gewend, een bericht in de Corner met de stand van zaken van het project Wilsum aardgasvrij. In de afgelopen twee maanden is weer genoeg gebeurd en daarover berichten wij u graag! Naast dit artikel in de Corner, doen wij dat onder meer via de website (www.buurkrachtwilsum.nl) en via updatekaarten in uw brievenbus.

Om alle woningen in Wilsum op termijn aardgasvrij te maken moet onderzocht worden welke (on)mogelijkheden er zijn. We doen onderzoek naar welke oplossing wenselijk is en gedragen wordt door (de meeste) inwoners van ons dorp. Daarvoor maken we gebruik van een adviesbureau. Op donderdag 6 juli jl. heeft een aantal van deze bureaus hun ideeën over de aanpak van het onderzoek in het gemeentehuis van Kampen aan het kernteam en de gemeente Kampen gepresenteerd.

Het kernteam heeft, samen met de vertegenwoordiger van de gemeente Kampen Folbert Jansma, gekozen voor Ekwadraat. Vooral hun ervaring met de vertaalslag van informatie en bevindingen naar de bewoners (participatietraject) heeft daarbij de doorslag gegeven. We gaan samen met een projectteam van dit bureau verder aan de slag. De kick-off van het kernteam met het projectteam van Ekwadraat en de gemeente heeft op 20 juli plaats gevonden. Eén van de onderdelen van deze kick-off was een schouw van het dorp. Daarmee kon het projectteam met eigen ogen waarnemen dat ons dorp uit zeer diverse typen woningen bestaat. Aan het projectteam de schone taak om dit te vertalen in een logische categorie-indeling van de woningen (zogenaamde archetypen).

Tijdens de kick-off is verder besproken welke informatie Ekwadraat nodig heeft t.b.v. het onderzoek. Daarna is de planning voor de volgende stappen in het onderzoek, het participatieproces en de voorbereiding van de tweede bewonersavond bepaald. Tot slot is besproken wie wat doet en wat we van elkaar verwachten. Zie hieronder een filmpje van de dorpsschouw.

Helaas zijn twee leden vanwege persoonlijke omstandigheden bij het kernteam afgehaakt. In de komende maanden is er nog genoeg te doen en daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden voor het kernteam, of als extra handjes bij één van de werkgroepen. U kunt u zelf aanmelden bij één van de leden van het kernteam of via email: buurkrachtwilsum@gmail.com. En misschien ben u, of wordt u gevraagd. Hopelijk wilt u er dan even over nadenken of u een steentje kunt bijdragen.

 

Hartelijke groet van het kernteam,

 

Alex (procesbegeleider Buurkracht), Steffen, Gerrit, Albert, Diederik, Arnold en Annemieke.