Op weg naar aardgasvrij Wilsum deel 2

gepubliceerd
26 juni 2023, 14:17

Op weg naar een aardgasvrij Wilsum deel 2

 

In de Corner van mei kon u het eerste artikel vanuit het project Wilsum aardgasvrij lezen. Toen luidde de eerste alinea: “Er is nog veel onzeker, maar ergens in de komende jaren zullen de woningen in Nederland stuk voor stuk aardgasvrij moeten worden. Dit is nodig om de klimaatdoelen te behalen en de aarde minder te belasten. De hoge gasprijzen zijn een extra motivatie om ons nu al te verdiepen in de mogelijkheden voor alternatieve warmtebronnen. 

De gemeenten in Nederland hebben een aanjagende rol in de energietransitie. Om daar invulling aan te geven heeft de gemeente Kampen twee "wijken" geselecteerd als pilot. Dit zijn Onderdijks en Wilsum. Wilsum is bijvoorbeeld gekozen vanwege de verscheidenheid in type woningen. Doel van het project is om in de komende acht maanden te onderzoeken welke mogelijkheden er voor de diverse soorten woningen in Wilsum zijn. Voor meer informatie over het project kun je terecht op: www.buurkrachtwilsum.nl.

 

Project

Inmiddels is er heel wat gebeurd en in deze bijdrage voor de Corner willen wij u informeren over de voortgang van het project. Het kernteam is hard aan de slag gegaan om te verkennen wat de mogelijkheden zijn om Wilsum aardgasvrij te maken en te komen tot een wijkplan voor Wilsum.

Dit is onder meer gebeurd door het verstrekken  van een uitvraag aan adviesbureaus die ons gaan helpen om de technische kant te onderzoeken. . Het is nu wachten op de offertes die ze kunnen indienen.

Hopelijk kan het geselecteerde bureau in de zomer aan de slag, zodat we na de vakantieperiode een tweede dorpsbijeenkomst kunnen organiseren. Tijdens die bijeenkomst hopen wij te kunnen presenteren welke aardgasvrije opties passen bij Wilsum en de verschillende woningtypes in ons dorp.

 

Informatiekaart en panel

In de komende maanden zullen we regelmatig een bericht in de Corner en op de eerder genoemde website plaatsen. Verder maken wij gebruik van de communicatiemiddelen van Buurkracht, zoals een informatiekaart die huis aan huis verspreid wordt. De eerste informatiekaart is afgelopen week in uw brievenbus gevallen.  Een aantal dorpsgenoten heeft zich bij de statbijeenkomst aangemeld voor een panel. Dit panel wordt via een direct, digitaal bericht geïnformeerd als er nieuws is. Wilt u dat ook, dan kunt u zich daarvoor aanmelden via de website.

 

Tot slot, het kernteam is bereikbaar via email: buurkrachtwilsum@gmail.com. Dus heeft u vragen of opmerkingen, stuur een mailtje!

 

Hartelijke groet van het kernteam

 

Diederik, Albert, Steffen, Jan, Leslie, Gerrit, Arnold, Alex en Annemieke