Op weg naar een aardgasvrij Wilsum

gepubliceerd
27 mei 2023, 12:17

Op 23 maart vond de aftrap van het project 'Op weg naar een aardgasvrij Wilsum' plaats in het MFC. Na deze startbijeenkomst is een kernteam geformeerd, bestaande uit: Albert Boeve, Leslie Mittendorf, Arnold Kaat, Gerrit Boer, Diede Hol, Steffen Hofstra, Jan Fix en Annemieke Hooghiemstra.

Het kernteam komt circa één keer per maand bij elkaar om de stappen in het project uit te voeren. Ons doel is uit te zoeken op welke wijze woningen in Wilsum op termijn het best van aardgas af zouden kunnen. We zoeken de warmte-alternatieven uit en zetten dat in een dorpsplan. Aan de hand van het dorpsplan kan dan iedereen zelf bepalen of hij/zij van ons uitzoekwerk gebruik wil maken en zo ja, wanneer.

Binnen het kernteam is het werk verdeeld in drie werkgroepen: de werkgroepen techniek, communicatie en financieel. In de komende weken gaat de werkgroep techniek bezig met het opstellen van de aanvraag voor offertes van onafhankelijke adviesbureaus. Voor de bekostiging van een adviesbureau heeft de gemeente Kampen een budget beschikbaar gesteld.

De werkgroep communicatie heeft als taak om verbinding te maken tussen het kernteam en alle inwoners. In de komende maanden zullen we regelmatig een bericht in de Corner en op deze website plaatsen. In de loop van het project zullen informatieavonden georganiseerd worden. Verder gaan we gebruik maken van de communicatiemiddelen van Buurkracht, zoals een informatiekaart die huis aan huis verspreid wordt. Houd uw brievenbus, de Corner en digitale media dus goed in de gaten. Zo blijft u op de hoogte.

Oproep! Er is nog plaats in het kernteam voor betrokken bewoners. Dus wilt u nog aansluiten, meld u zich dan bij één van de kernteamleden of via buurkrachtwilsum@gmail.com.  

Om het kernteam is een grote schil van inwoners die zich hebben aangemeld voor het bewonerspanel. Leden van het panel ontvangen rechtstreeks berichten in hun mailbox. Wilt u dat ook, meld u dan aan.