23 maart: Dorpsavond Wilsum over aardgasvrij

gepubliceerd
24 maart 2023, 09:00

Een Dorpsavond op 23 maart was de start om als bewoners van Wilsum mee te kunnen denken op het gebied van duurzame energie. Hoe wil Wilsum als dorp en bewoners omgaan met de uitdaging om in de toekomst de huizen aardgasvrij te verwarmen? De bijeenkomst werd georganiseerd door Buurkracht, ondersteund door Gemeente Kampen en Vereniging Dorpsbelangen. De Dorpsavond vond plaats op donderdag 23 maart, aanvang 19.30 uur in MFC De Toekomst.

De Gemeente Kampen heeft Wilsum gevraagd mee te denken over de overstap van aardgas naar zonne-energie, windenergie en/of aardwarmte. Belangrijk uitgangspunt op de weg naar duurzamer wonen is dat de gemeente graag haar bewoners hierbij betrekt. De overstap gaat namelijk iedereen aan.

Buurkracht is door de gemeente gevraagd om als onafhankelijk begeleider van het proces op te treden. Buurkracht is een onafhankelijke partij met jarenlange ervaring in het ondersteunen van bewonersinitiatieven bij het verduurzamen van buurten en dorpen door heel Nederland.  De komende maanden wil Buurkracht met bewoners van Wilsum dan ook aan de slag gaan. Hóe dat lichtten zij en de gemeente toe op donderdag 23 maart j.l. in het MFC. Inwoners van Wilsum die belangstelling hebben voor dit onderwerp en/of hier graag in mee willen denken of meedoen zijn van harte welkom om zich via deze site aan te melden!

 

Zie voor een kort verslag: https://www.brugnieuws.nl/nieuws/algemeen/276884/wilsum-maakt-dorpsplan-energietransitie

Zie voor de presentaties: https://wilsum.buurkracht-online.nl/beheer/bestanden/