Buurkracht Wilsum

Huizen in Wilsum verwarmen zonder aardgas.. maar hoe?

In Nederland gaan we minder aardgas gebruiken en op de lange termijn zelfs helemaal van het aardgas af. Dit is nodig om de klimaatdoelen te behalen en de aarde minder te belasten. De hoge gasprijzen zijn een extra motivatie om je nu al te verdiepen in de mogelijkheden voor een alternatieve warmtebron. Ook in Wilsum speelt dit. Wat is voor de woningen in Wilsum het beste alternatief voor aardgas? En welke stappen moeten worden genomen om daar te komen? Dat willen we dit jaar met elkaar uitzoeken en de gemeente Kampen heeft Buurkracht gevraagd dit proces te begeleiden. Buurkracht is een stichting en een onafhankelijke partij met jarenlange ervaring in het ondersteunen van bewonersinitiatieven bij het verduurzamen van buurten en dorpen door heel Nederland.

Buurkracht is met bewoners van Wilsum aan de slag gegaan. Met hulp van onafhankelijke technische en financiële experts kunnen bewoners de verschillende alternatieven van aardgas beoordelen. Alle bevindingen worden opgeschreven in een dorpsplan, dat tussentijds getoetst wordt bij betrokken bewoners en de gemeente. Het uiteindelijke dorpsplan geeft inzichten in welke alternatieven haalbaar en betaalbaar zijn en welke stappen gezet moeten worden om daar te komen.

Hoe het proces met Buurkracht eruit zag, hebben zij, de gemeente en Vereniging Dorpsbelangen Wilsum toegelicht tijdens de startbijeenkomst op 23 maart '23.  Kijk hieronder voor de presentaties.

23 mrt '23 | presentatie Gemeente Kampen

23 mrt '23 | presentatie Buurkracht

23 mrt ' 23 | doe je ook mee

Inmiddels is de derde dorpsbijeenkomst geweest. Daar is het dorpsplan gepresenteerd. In het plan is beschreven wat het proces met Buurkracht heeft opgeleverd. Ook is aangegeven hoe we verder gaan.

Februari 2024 Dorpsplan Wilsum gasvrijer

over ons

Na de startbijeenkomst van 23 maart 2023 is een kernteam geformeerd. Het team bestaat nu uit Albert Boeve, Arnold Kaat, Gerrit Boer, Diederik Hol, Steffen Hofstra en Annemieke Hooghiemstra.

Het kernteam komt circa één keer per maand bij elkaar om de stappen in het project uit te voeren. Ons doel is uit te zoeken op welke wijze woningen in Wilsum op termijn het best van aardgas af zouden kunnen. We zoeken de warmte-alternatieven uit en zetten dat in een dorpsplan. Aan de hand van het dorpsplan kan dan iedereen zelf bepalen of hij/zij van ons uitzoekwerk gebruik wil maken en zo ja, wanneer.

Binnen het kernteam is het werk verdeeld in drie werkgroepen: de werkgroepen techniek, communicatie en financieel. De werkgroep techniek heeft de aanvraag voor offertes van onafhankelijke adviesbureaus opgesteld. Inmiddels is adviesbureau Ekwadraat samen met werkgroep techniek (en het kernteam) aan de slag. Voor de bekostiging van het adviesbureau heeft de gemeente Kampen een budget beschikbaar gesteld.

De werkgroep communicatie heeft als taak om verbinding te maken tussen het kernteam en alle inwoners. Er verschijnen regelmatig nieuwsberichten in de Corner en op deze website. In de loop van het project worden informatieavonden georganiseerd. Verder maken we gebruik van de communicatiemiddelen van Buurkracht, zoals een informatie/updatekaart die we huis aan huis verspreiden. Houd uw brievenbus, de Corner en digitale media dus goed in de gaten. Zo blijft u op de hoogte.

Oproep! Er is nog plaats in het kernteam voor betrokken bewoners. Dus wilt u nog aansluiten, meld u zich dan bij één van de kernteamleden, of via buurkrachtwilsum@gmail.com.

Om het kernteam is een grote schil van inwoners die zich hebben aangemeld voor het bewonerspanel. Leden van het panel ontvangen rechtstreeks berichten in hun mailbox. Wilt u dat ook, meld u dan aan.

Meer weten? Neem even contact op met Alex de Ruiter via alex@buurkracht.nl of 06 1669 5519.

 

 

 

 

actueel

meer actueel

Meld je aan

Blijf op de hoogte van dit initiatief en meld je aan!